دستیاران

 

برنامه ژورنال کلاپ

 

 

دستیاران سال اول(ورودی 1396):

 • دکتر مینا باقری
 •  دکتر علی حامدی
 •  دکتر ابراهیمی
 • دکتر منیره خراسانی


دستیاران سال دوم (ورودی 1395):

 • دکتر فرید حقدادی
 • دکتر رضا شاهمحمدی
 • دکتر رضا یبرق
 • دکتر رضا یوزباشی

 


 

دستیاران سال سوم(ورودی 1394):

 • دکتر احسان اشرف پور
 • دکتر نگار امین زاده
 • دکتر شیما موسیوند
 • دکتر سمانه حاجی زاده