افتخارات و دستاوردهای اعضا هیات علمی گروه


دکتر محمد حسن ضرابي

رتبه دوم کشوری آزمون بورد تخصصی اندودنتیکس-1368

رتبه دوم پوستر در نهمين همايش بين المللي انجمن اندودانتيستهاي ايران –تهران 1386

پژوهشگر برتر علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1386

دندانپزشک نمونه مشهد -1388

دکتر علی طلعتی

رتبه اول کشوری آزمون بورد تخصصی اندودنتیکس-1369

دکتر جميله قدوسي

پژوهشگر برتر علوم دندانپزشکی نهمین جشنواره تحقیقاتی رازی-1382

پژوهشگر برتر علوم دندانپزشکی جشنواره تحقیقاتی دانشگاه-1382

استاد نمونه دانشگاه-1385

پژوهشگر برتر علوم دندانپزشکی جشنواره تحقیقاتی دانشگاه-1386

پژوهشگر برتر علوم دندانپزشکی جشنواره هدایت-1386

پژوهشگر برتر علوم دندانپزشکی پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی رازی-1388

دكتر مريم بيدار

پژوهشگر نمونه علوم دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی مشهد-1383

پژوهشگر برتر علوم دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی مشهد-1384

رتبه سوم سیزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی-1386

كسب رتبه مقاله برتر در جشنواره هدايت-تهران 1388

دکتر سعيد مرادي

تاليف کتاب برتر درجشنواره هدایت-1384

رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشكده دندانپزشكي مشهد – 1389

رتبه اول دوازدهمین جشنواره علمی پژوهشی شهيد هدايت در بخش مقالات گروه اندودنتیکس در سال 1392

دکتر مريم جاويدي

رتبه اول کشوری آزمون بورد تخصصی اندودنتیکس-1379

مقاله برتر کنگره دانشجویی اصفهان - 1387

رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشكده دندانپزشكي مشهد- 1387

رتبه تقدير شونده در همايش سي سال سلامت تهران- 1387

ابداع مدلي نوين براي آموزش مراحل عملي در پري كلينيك اندودونتيكس- 1387

فرايند برتر جشنواره آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد -1388

دکتر حميد جعفر زاده

رتبه دوم کشوری آزمون بورد تخصصی اندودنتیکس-1384

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1386

Award from the International Endodontic Journal

(Official Publication of the British Endodontic Society and the European Society of Endodontology)-2007

 

Special Award from the University of Showa (Tokyo, Japan)-2008

رتبه سوم چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی-1387

محقق جوان برتر-1387

جایزه سطح دو بنیاد ملی نخبگان- 1387

Award from the International Endodontic Journal

(Official Publication of the British Endodontic Society and the European Society of Endodontology-2009

استاد نمونه(به انتخاب کمیته دانشجویی دانشکده)- 1388

Award from the International Endodontic Journal

(Official Publication of the British Endodontic Society and the European Society of Endodontology)-2010

Award from the International Endodontic Journal

(Official Publication of the British Endodontic Society and the European Society of Endodontology)-2010

پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات دندانپزشکی-1389

پژوهشگر برتر استان 1390

پژوهشگر برتر استان خراسان رضوی (رتبه دوم) در سال 1390

رتبه دوم يازدهمين جشنواره علمی پژوهشی شهيد هدايت در بخش تألیف کتاب در سال 1391

رتبه اول دوازدهمین جشنواره علمی پژوهشی شهيد هدايت در بخش مقالات گروه اندودنتیکس در سال 1392

استاد نمونه دانشكده دندانپزشكي مشهد به انتخاب دانشجویان در سال 1392

دندانپزشک نمونه مشهد در سال 1392

پژوهشگر برتر دانشكده دندانپزشكي مشهد (رتبه دوم) در سال 1392

دکتر آرميتا روحاني

پایان نامه برتر جشنواره پژوهشي فردوسی-1381

رتبه سوم کشوری آزمون بورد تخصصی اندودنتیکس-1385

مقاله برتر علوم دندانپزشکی جشنواره هدایت-1386

هیات علمی آموزشی برتر سال 91

دکتر مريم قره چاهي

رتبه دوم کشوری آزمون بورد تخصصی اندودنتیکس-1388

دکتر مريم فرقانی

رتبه سوم در امتحانات بورد تخصصي ، سال 1388

رتبه سوم در جشنواره شهید هدایت سال 1388

پژوهشگر برتر جوان دانشگاه- رتبه دوم، سال 1392

دکتر ندا نقوی

رتبه برتر جشنواره پژوهشی فردوسی -1381

پوستر برگزیده سیزدهمین کنگره انجمن اندودنتیستهای ایران 1386