تصویب همسان سازی عناوین آموزشی در دانشکده های دندانپزشکی

تصویب همسان سازی عناوین آموزشی در دانشکده های دندانپزشکی

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، گفت: همسان سازی عناوین آموزشی در دانشکده های دندان پزشکی با تولید یک محتوای آموزشی استاندارد با نام «کتب مرجع دندانپزشکی عمومی» انجام شد؛ که این مهم کمک می کند تا حداقل آموزش های مورد نیاز در کل کشور در رشته دندانپزشکی مشخص شود.

به گزارش وب دا؛  دکتر سعید عسگری در اجلاس روسای دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور، که به میزبانی دانشکده دندان پزشکی انجام شد گفت: تنها کار نیمه تمام ما در طول سه سال گذشته بازنگری برنامه آموزشی دوره دکترای دندانپزشکی و آئین نامه آن بود که خدا را شاکریم این مهم با همراهی مجدانه منجر به موفقیت شد.

وی ادامه داد: بر این اساس هفته گذشته بازنگری برنامه و آئین نامه آموزشی این مهم انجام و مصوبات کمیسیون های قانونی برای این برنامه ها گرفته شد.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با بیان این که بسیار خرسندم که از ظرفیت های موجود در کلان مناطق جهت واسپاری امور به خوبی استفاده شده است، گفت: ورودی تعداد دانشجویان دندانپزشکی از موضوعات چالشی ما تا کنون بوده است به نحوی که زمان تحویل گرفتن دبیر خانه تعداد دانشگاه های دندانپزشکی نا مشخص و کسی نمی دانست چه تعداد دانشکده دندانپزشکی در کشور وجود دارد.

تعداد دانشکده های دندانپزشکی کشور افزایش غیر مدبرانه داشته است

 دکتر عسگری ابراز داشت:در حالی که در پایان دولت هشتم ۱۸ دانشکده دندانپزشکی در کشور فعال بود به ناگاه در طول هشت سال دولت نهم و دهم ۴۸ دانشکده به این تعداد افزوده و وزارت بهداشت با ۶۶ دانشکده دندانپزشکی کار خود در دولت یازدهم  را آغاز کرد.

وی با غیر مدبرانه دانستن این اقدام، اضافه کرد: امروز خرسندیم بگوییم تعداد دانشکده های دندان در طول دولت یازدهم نه تنها بیشتر نشده بلکه هموراه در برابر درخواست های تاسیس دانشکده دندان در شرایط گوناگون مقاومت کرده ایم.

تعداد دانشجویان در بازه زمانی شش ساله سه برابر رشد داشته است

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت اظهار داشت: به لحاظ ورودی دانشجو نیز تعداد دانشجویان در بازه زمانی شش ساله حدود ۳۰۰ رصد رشد را نشان می داد به نحوی که تعداد دانشجو در ابتدای دولت یازدهم حدود هزار و ۶۰۰ نفر بود.

دکتر عسگری ابراز داشت: در حالی که در سه سال گذشته در عموم رشته های علوم پزشکی خصوصا پزشکی افزایش دانشجو را داشته ایم؛ اما در رشته دندانپزشکی افزایش دانشجویی اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: در دوره های تخصصی نیز در این دولت به اجبار دانشجوی دوره تخصصی پذیرش نشده؛ زیرا بر اساس اعتقاد ما هر اندازه تعداد دانشجو افزایش یابد کیفیت کاهش می یابد.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، افزود: در بحث دانشجویان خارج کشور که با شیوه های مختلف تبدیل به دندان پزشک می شدند اتفاقات خوبی رقم خورد و با آزمون جایابی و ملی رفتن دانشجویان به خارج از کشور خصوصا در دانشگاه های بی کیفیت کاهش پیدا کرد.

متریال آموزشی در دانشکده ها دندان پزشکی همسان سازی شده است

دکتر عسگری ابراز داشت: از اقدامات مهم دیگر همسان کردن متریال آموزشی در دانشکده های دندان پزشکی با تولید یک محتوای آموزشی استاندارد با نام کتب مرجع دندانپزشکی عمومی بود؛ که این اتفاق مبارک کمک می کند حداقل آموزش های مورد نیاز در کل کشور مشخص شود.

وی برنامه آموزش را جامانده دانست و افزود: در ماه انتهایی دولت یازدهم برنامه و آئین نامه آموزشی دندانپزشکی مصوب و این نشست در شهر مشهد جهت تمرین فرایند اجرایی عمل مناسب به برنامه و آیین نامه در سال تحصیلی آینده تشکیل شده است.

 

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، بیان داشت: هنگامی که دولت قبل تحویل داده شد دو برنامه چهارم و پنجم توسعه با تکلیف قانونی، تعیین میزان مشارکت مردم در بحث درمان با الزام قانونی ۳۰ و ۷۰ مشخص شد به این معنا که ۷۰ درصد هزینه ها را دولت و ۳۰ درصد بر عهده  مردم باشد؛ که این مهم در ابتدای کار این دولت به حدود ۵۸ درصد پرداختی مردم و ۴۲ درصد از سوی دولت رسید.

دکتر عسگری از کاهش پرداختی مردم به ۲۰ درصد خبر داد و تاکید کرد: امروز خرسندیم بگوییم که پرداختی مردم از جیب به ۳۸ رصد رسیده و ۲۰ درصد پرداختی مردم کاهش پیدا کرده است؛ که اگر این حرکت امتداد پیدا کند این تکلیف قانونی در برنامه ششم به عدد ۳۰ خواهد رسید.

هر یک درصد کاهش پرداختی از جیب مردم برای دولت ۸۰۰ میلیاردتومان هزینه دارد

وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت برای هر یک درصد کاهش  پرداختی از جیب مردم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه می کند و علی رغم این که هیچ بودجه ای از سوی مجلس و دولت در امر دندانپزشکی تخصیص داده نشده است؛ اما عرصه بهداشت و درمان بخش دندانپزشکی دو هزار و ۴۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی را بازسازی و یا ساخته است.

 دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت گفت: هزار و ۱۰۰ مرکز بهداشتی و درمان روستایی نیز کاملا  تجهیز و خدمات را به صورت رایگان به گروه های هدف در روستاها، حاشیه شهرها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر ارائه می دهند.